Om luftrening

Wood’s luftrenare tar bort farliga partiklar från luften

Genom att använda en luftrenare tar du bort de skadliga partiklarna från inomhusluften. Istället för att du andas in partiklarna, så fastnar de i luftrenarens filter. Att andas ren luft har många hälsofördelar och gör att du känner dig piggare och friskare.

Dålig inomhusluft

Luften inomhus är oftast mycket sämre än luften utomhus. Detta beror dels på att luftföroreningar utifrån kommer in i våra täta hus och lägenheter utan att försvinna ut igen. Vi för även in mängder av partiklar i inomhusluften från exempelvis kemikalier, kläder, husdjur, rökning och damm.

I Sverige spenderar vi ungefär 90% av vår tid inomhus, och kanske är det därför som antal fall av allergier och astma ökar – vi andas helt enkelt för dålig luft i våra hem.

Dålig luft gör oss sjuka

Höga partikelhalter i luften kan kopplas till flertalet allvarliga sjukdomar. Förutom astma och allergier kan dålig luft även kopplas till cancer, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar.

Enligt WHO anser luftföroreningar vara orsaken till att över 7 miljoner människor dör i förtid varje år.

Tysta, energisnåla och effektiva luftrenare

En luftrenare från Wood’s kan användas dygnet runt, hela året, och ändå inte förbruka mer än 26 kWh under ett helt år. Det är 4 gånger mindre än en lågenergilampa som används på samma sätt.

Wood’s är övertygade om att ren luft i dag inte får ske på bekostnad av morgondagens luftkvalitet. Därför är Wood’s luftrenare tillverkade av hållbara material och har den lägsta möjliga energiförbrukningen.

Wood’s luftrenare ritas, utvecklas, och tillverkas i Sverige – från metallhöljet och filtren till den slutliga monteringen. Världen runt är svenska produkter kända för kvalitet och hållbarhet, ett arv som vi är stolta över att föra vidare.

Så fungerar Wood’s luftrenare

Wood’s luftrenare använder jonisering för att attrahera och fånga luftpartiklar. Genom att jonisera partiklarna i luftrenaren ges partiklarna en svag positiv elektrisk laddning.

Det gör att partiklarna fäster vid varandra vilket ökar dess storlek och gör de mer lättfångade. Partiklarna attraheras också till motsatt laddade ytor.

  • Luften cirkuleras i rummet och dras genom luftrenaren med en tyst och energisnål fläkt.
  • Luftpartiklarna joniseras i luftrenaren. Det ökar dess storlek och gör att de attraheras av motsatt laddade ytor.
  • Active ION HEPA filtren joniseras under produktionen. Filtren attraherar och fångar de redan laddade luftpartiklarna.

Wood’s Active ION HEPA filter

Tack vare den patenterade tekniken kan Active ION HEPA filtren vara glesare än traditionella HEPA filter och ändå uppnå samma höga reningsgrad.

Ett Active ION HEPA filter är konstruerat av många lager veckat filtermedia. Det ger en väldigt stor total filterarea och en exceptionell filtreringskapacitet.

Fördelar med ett glesare filter:

  • Kan använda tysta och energisnåla fläktar.
  • Ingen risk att luft passerar ofiltrerad (inget läckage av partiklar).

Wood’s ELFI-300 (Nytt produktnamn AL300)

Totalt överlägsen energieffektivitet i stort Test av Luftrenare!

Testfakta har testat luftrenare. Wood´s ligger i absoluta toppen av alla testade luftrenare.

Bland de absolut bästa vad gäller luftrening, CADR, (dvs hur mycket ren luft som maskinen ger).

Woods AL300 är totalt överlägsen vad gäller hur mycket ren luft den producerar till lägsta pris, i form av förbrukad energi. (CADR/watt)

Woods AL300 har en energieffektivitet som är nästan dubbelt så bra, jämfört med maskinen som kom på andra plats i testen och 3-16 gånger bättre än flera andra i testen. (Låg energiförbrukning gör också att maskinen ger ifrån sig mycket mindre värme jämfört med maskiner som drar mycket ström, vilket kan vara mycket viktigt i ett sovrum).

Woods AL300 är helt steglöst ställbar och går att ställa ner under 30 dB(A).

Woods AL300, tillverkad i Sverige vi är övertygade om vår kvalitét och lämnar upptill 10 års garanti på produkten vid regelbundna filterbyten. Läs mer på warranty-woods.com

Du hittar testet här: Testfakta