Woods / Støtte / Fejlsøgning / Fejlsøgning af affugter

  Fejlsøgning: Affugter

  Du kan finde mere detaljeret Fejlsøgning i affugterens betjeningsvejledning. Alle brugsanvisninger kan findes under vores sortiment her. Hvis det ikke hjælper, er du velkommen til at kontakte os.

  Affugteren starter ikke

  • Sørg for, at affugteren er tilsluttet en stikkontakt.
  • Sørg for, at sikringen ikke er gået.
  • Kontroller, at vandtanken er indsat korrekt.
  • Kontroller, at flyderen hænger frit i vandtanken.
  • Kontroller, at rummets temperatur ikke overstiger eller falder under affugterens grænseområde. De fleste affugtere kan fungere mellem +5 °C og +35 °C.
  • Kontroller, at hygrostaten fungerer ved at indstille affugteren til kontinuerlig affugtning, affugteren skal derefter starte. Affugtere med mekanisk hygrostat skal starte, når du skruer op for hygrostatknappen til det maksimale.

  Affugteren giver ikke vand

  • Sørg for, at ventilatoren kører.
  • Sørg for, at intet blokerer luftstrømmen til og fra affugteren. Affugteren skal stå mindst 30 cm fra omgivleserne.
  • Sørg for, at kompressoren kører. Husk dog, at affugteren kan være inde i en afrimningscyklus. Start med at vente 35 minutter.
  • Kontrollér, at luftfilteret ikke er tilstoppet. Rengør eller udskift filteret, hvis det er nødvendigt.
  • Sørg for, at intet støv eller snavs forhindrer vandet i at strømme ind i vandtanken eller slangen.

  Unormalt højt støjniveau

  • Forøg afstanden mellem affugteren og de pågældende omgivelser.
  • Rengør eller udskift om nødvendigt luftfilteret.
  • Kontroller, at affugteren er på en plan og stabil overflade

  Glasur på affugterens kølesløjfer

  • Kontrollér, at intet støv eller lignende forhindrer luftgennemstrømning gennem maskinen.
  • Sørg for, at temperaturen i rummet ikke er under +5 °C.  Ved for lave temperaturer er affugteren ikke i stand til at afrime.

  Affugteren slukker ikke ved fuld vandtank

  • Det er vigtigt, at flyderen ikke sidder fast i vandtanken. Flyderen skal kunne bevæge sig i overensstemmelse med vandstanden i tanken.

  Fejlkoder: WCD6/HG


  Fejlkode: E1 = Temperatursensorfejl, indsend til service.


  Fejlkode: E2 = Fugtsensorfejl, indsend til service.


  Fejlkode: E4 = Vandpumpefejl, rengør pumpen. Hvis det ikke virker, skal du indsende til service.


  Fejlkoder: DSC70E/ES


  Fejlkode: E1 = Fugtsensorfejl, indsend til service.


  Fejlkode: E4 = Vandpumpefejl, rengør pumpen. Hvis dette ikke virker, skal du indsende til service.


  Displayet blinker = temperatursensorfejl, indsend til service.

  Fejlkoder: MRD17/20


  Fejlkode: C1 = Fugtsensorfejl, indsend til service.


  Fejlkode: C2 = Temperatursensorfejl, send til service


  Fejlkode: C3 = Kølemedielækage, indsend til service.


  Fejlkoder: MDK11/13/21/26


  Fejlkode: C1 = Fugtsensorfejl, indsend til service.


  Fejlkode: C2 = Temperatursensorfejl, send til service


  Fejlkode: C8 = Kølemedielækage, indsend til service.


  Fejlkoder: MRD12G

  Fejlkode: E1 = Fordamper sensorfejl, send til service

  Fejlkode: LO = Fugtsensorfejl, indsend til service

  Fejlkode: Lo = Fugtighedsniveauet er lavere end 35%, ændres, når niveauet stiger igen

  Fejlkode: Hi = Fugtighedsniveauet er over 95%, ændres, når niveauet falder igen.

  Fejlkode: Lyser rødt = Fugtighedsniveau højere end 70%

  Fejlkode: Lys grøn = Fugtighedsniveauet er mellem 50-70%

  Fejlkode: Lyser blå = Fugtighedsniveauet er lavere end 50%

  Fejlkoder: MDX14


  Fejlkode: FL = Fuld vandtank, tøm vandtanken


  Fejlkode: E1 = Fejl i temperatur- og fugtighedssensor, indsend til service.


  Fejlkoder: M10/G


  Fejlkode: FL = Fuld vandtank, tøm vandtanken


  Fejlkode: E1 = Fejl i temperatur- og fugtighedssensor, indsend til service.


  Fejlkoder: AD20/30/G


  Fejlkode: C1 = Afrimningssensorfejl, indsend til service


  Fejlkode: C2 = Temperatursensorfejl, send til service


  Fejlkode: C7 = Fejl i ventilatormotoren, indsend til service


  Fejlkode: C8 = Kølemedielækage, indsend til service.


  Fejlkoder: WDD80


  Alarm = Fuld vandopsamler, tøm vandopsamleren. Hvis fejlen fortsætter, skal du sende til service.