Woods / Ozonenhed / Vandrensning

  Ozonenhed til vandrensning

  Woods Airmaster ozonenhed til effektiv vandrensning.

  Ozon nedbryder bakterier, mikroorganismer og andre forurenende stoffer i vand. Vandet bliver rent og klart på en enkel og smidig måde. Miljøvenlig metode til rensning af vand, vandrensning med ozon reducerer brugen af klor og andre kemikalier. Ved vandrensning i en pool er ozonenheden forbundet til kredsløbssystemet.

  Hvordan Woods Airmaster bruges med ozonrørsforbindelse til en pools vandcirkulation

  • Ozonenheden monteres nemt på væggen med såkaldt nøglehulsløsning.
  • Slangekoplingen skrues ind i ozonenhedens udløb.
  • En silikoneslange (ozonbestandig) er forbundet mellem ozonenheden og en venturi-injektor, der er forbundet med poolens returslange via en såkaldt “bypass”, som skal være udstyret med en gasventil til regulering af ozonfordelingen.

  Dimensionering:

  3-8.000     liter =   500mg/ozon
  8-20.000   liter = 1000mg/ozon
  20-30.000 liter = 2000mg/ozon
  40-60.000 liter = 4000mg/ozon

  Den maksimale mængde vand beregnes ved 24 timers drift på vandcirkulationen.

  • Vandcirkulation/pumpekapacitet: Poolvandmængden skal cirkulere på 2 timer.
  • Vandrensning med ozon alene (ingen klor), så skal pH være over 8,2.
  • Tilsæt flokkuleringsmidler månedligt. Brug ozonkompatibelt flokkuleringsmiddel.
  • Når du rengør den indendørs pool, skal du kontrollere, at der ikke er rester af ozon i luften.

  Vandrensning af stillestående vand i f.eks en vandtank eller fiskedam uden cirkulation

  • Silikoneslangen er forbundet mellem ozonenheden og enten en såkaldt spreder (diffusor) eller en spreder f.eks. en spredersten.
  • Sprederen placeres i vandet som en fin fordeler og lufter ozonen så det bliver en effektiv ozonbehandling.

  Anbefalede produkter til vandrensning

  Søg efter produkt efter branche

  Søg efter produkt efter behov