Woods / Ozonenhed / Ozon Skole

  Ozonskole

  I vores ozonskole ønsker vi at skabe klarhed om ozon og dets funktion. På de følgende sider kan du læse mere om ozon generelt og fordybe dig i ozonproduktion og teknologi.

  Ozon findes i naturen dels som et beskyttende lag mod ultraviolette stråler i stratosfæren, dels som ozon ved jordoverfladen i atmosfæren. Ozon er oftest forbundet med miljømæssige trusler såsom nedbrydning af ozonlaget og øgede niveauer af ozon ved jordoverfladen.

  Faktisk bruges ozon til at desinficere luft og vand i en række industrielle processer. Ozon er et meget reaktivt molekyle, der er efterspurgt for sin stærkt oxiderende evne. Brug af ozon til rensning er en velprøvet teknik.

  Ozonenheder og generatorer bruges til lugtfjernelse i restauranter, køkkener, skralderum og hygiejnefaciliteter samt til røg/lugtrensning af biler, hotelværelser og boliger.

  NB!

  Husk, at ozonenheder skal bruges med forsigtighed.

  Under en ozonbehandling bør du ikke opholde dig i rummet, fordi ozon ikke er godt for vores luftveje. Ved brug af ozonenheder op til ca. 500 mg/time er det ok at komme ind i lokalet i en kort periode (ca. 10-15 minutter). Når du bruger kraftigere ozonenheder under for eksempel brandrensning, bør du absolut ikke være i rummet. Ved kontinuerlig ozonbehandling som i affaldsrum eller miljørum, hvor du udsættes for kortere eksponering, er det helt ufarligt.

  Hvis ozonenheder skal anvendes til luftrensning eller fjernelse af lugt i områder, hvor folk opholder sig, f.eks. i sanitære områder eller omklædningsrum, skal det sikres, at der holdes en lav ozonkoncentration under (se nedenfor). Ved at installere en ozonmåler med en ozonsensor, der styrer ozonenheden i henhold til en forudindstillet værdi, kan det sikres, at den aldrig overskrider de hygiejniske grænseværdier.

  Hygiejniske grænseværdier for ozon:

  Niveaugrænseværdi (8 timer) = 0,1 ppmTak
  grænseværdi (15 minutter) = 0,3 ppm
  (ppm = dele pr. Million)