Woods / Ozonenhed / Lugt

  Ozonenhed til dårlig lugt

  Woods Airmaster ozonenhed eliminerer hurtigt og effektivt uønskede lugte. Lugtstofferne nedbrydes og kommer ikke tilbage, forudsat at der ikke er nogen kilde tilbage til lugten. Her er nogle oplysninger og tip til en vellykket lugtfjernelse.

  Ozon fjerner lugt fra

  Nikotin – Røg – Fugt – Skimmelsvamp – Kæledyr – Hund – Kat – Affald – Kloakering – Fedtudskiller – Fedt – Brand – Vandskade – Nedbrydningslugt

  Sådan bruges Woods Airmasterozon-generator til dårlig lugt

  1. Forberedelse:
   Hvis lugten kommer fra en skade, f.eks. fugtskader, skimmelsvampeskader, utætte kloakker osv. skal skaden først repareres. Gælder det fugtskade skal der først affugtes og eventuelt beskadiget materiale skal fjernes. Hvis lugtene kommer fra f.eks. rygning eller kæledyr, skal rummet først rengøres grundigt, dvs. støvsuges og vaske alle overflader og visse tilfælde males om (gælder for røg og nikotin).
  2.  Ozonbehandling:
   Placer ozonenheden centralt i rummet og helst lidt højt (f.eks. på et bord). Tænd ozongeneratoren, indstil timeren til det ønskede tidspunkt (model med timer).
  3.  Behandlingstid:
   4-72 timer afhængigt af hvor stærkt det lugter. Genemsnitsbehandlingen er ca 24 timer.
  4. Efter ozonbehandling:
   Sluk for ozongeneratoren og åbn vinduer for at lufte rester af ozon ud (lugter klorlignende). Kontroller rummet, hvis uønskede lugte vedvarer, gentager du behandlingen. Ethvert rum, der lugter dårligt, skal behandles separat.

  NB!

  Under en ozonbehandling bør du ikke opholde dig i rummet, fordi ozon ikke er godt for vores luftveje.  
  Kortere eksponering er harmløs.

   Læs mere i vores Ozonskole

  Anbefalede produkter til dårlig lugt

  Søg efter produkt efter branche

  Søg efter produkt efter behov