Ozonaggregat
Hvad bruges ozonenheder til?

Ozonenheder bruges til lugtfjernelse i restauranter, køkkener, skralderum og hygiejnefaciliteter samt til røg/lugtrensning af biler, campingvogne, sommerhuse, hotelværelser og boliger.

Hvad skal jeg tænke på før en ozonbehandling?

Rengør rummet grundigt, støvsug og tør alle overflader af og/eller reparer/fjern det problem, der forårsagede lugten. Fjern kæledyr og planter. Fjern værdifuldt højteknologisk udstyr, såsom bærbare computere og værdifulde oliemalerier. Sørg for, at der ikke er nogen mennesker eller husdyr til stede i rummet.

Hvordan behandler jeg et rum?

Placer ozongeneratoren i midten af rummet (helst på en let ophævet overflade, såsom et bord). Tænd ozongeneratoren, og indstil timeren til det ønskede tidspunkt (modeller med en timer).

Hvad skal jeg tænke på, når min ozonbehandling er afsluttet?

Sluk for ozongeneratoren, og åbn vinduerne. Lad den resterende ozon komme ud (lugter som klor). Tjek værelset. Gentag proceduren, hvis de uønskede lugte vedvarer. Alle berørte værelser skal behandles separat.

Hvad skal jeg tænke på, når jeg køber eller bruger ozonenheder?

Køb din enhed fra en seriøs producent, der giver opdaterede, relevante og letforståelige oplysninger, der klart beskriver, hvilke sikkerhedsrisici der findes, og hvordan du bruger apparatet på en sikker måde. Et ret almindeligt og tydeligt advarselssignal kan være, at ordet »ozon« ikke nævnes i markedsføringen af produkterne, hvilket ofte kan indikere mangler i fabrikantens ansvarstagende og viden. Hvis du låner en ozonenhed af nogen, skal du inden brug nøje kontrollere, at brugsanvisningen er inkluderet, og at apparatet er i god stand.

Med en ozonenhed fra Wood’s får du al vores samlede viden med i købet. Vi er en svensk virksomhed med stor ekspertise og en bred tilstedeværelse på markedet. Vi støtter vores kunder, hjælper dem med at vælge de rigtige produkter og sikrer, at de får de bedst mulige resultater af det produkt, de vælger – på en sikker og bæredygtig måde.