https://www.svt.se/special/sa-paverkas-din-kropp-av-luftfororeningar/ Här kan du kolla mängden av PM2,5 artiklar...